بازدید استاندار کربلا و مدیر اداره بهداشت استان کربلا از برنامه پزشکی آستان قدس حسینی جهت خدمت رسانی به زائران محترم اربعین

استاندار کربلای معلی به همراه مدیر اداره بهداشت استان کربلا از درمانگاه و مرکز دیالیز الوارث وابسته به آستان قدس حسینی بازدید کردند. 

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ دکتر ستار ساعدی رئیس بخش بهداشت و آموزشهای پزشکی از این هیأت استقبال نمود و طی بازدید صورت گرفته از مراکز پزشکی آستان قدس حسینی شرح مفصلی از خدمات ارائه شده به زائران محترم اربعین حسینی ارائه گردید. 

استاندار کربلا ضمن مثبت و مهم ارزیابی نمودن این اقدامات جهت موفقیت در خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی اظهار داشت که هدف دولت محلی کربلا و آستانهای مقدس خدمت به شهروندان و زائران است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی