شرکت آستان قدس حسینی در کنفرانس بین المللی مبلغان اسلامی در جاکارتا پایتخت اندونزی

آستان قدس حسینی در کنفرانس بین المللی مبلغان اسلامی در جاکارتا پایتخت اندونزی با حضور ده کشور اسلامی برپا شده بود؛ شرکت کرد

شیخ علی القرعاوی نماینده حرم مطهر در این کنفرانس در گفت و گو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: ما به عنوان نماینده آستان قدس حسینی در کنفرانس بین المللی مبلغان اسلامی در جاکارتا پایتخت اندونزی با حضور ده کشور اسلامی برپا شده بود؛ شرکت کردیم.

وی با بیان اینکه حرم مطهر حسینی پژوهشی با عنوان «ادیان و حمایت از انسان» در چارچوب فعالیتهای کنفرانس که با عنوان «نقش دعوت اسلامی در ایجاد صلح و توسعه تمدن» برگزار شده بود؛ شرکت کرد.

وی افزود: این پژوهش ضرورت حفظ جان انسانها در برابر افراط گرایی و تروریسم فکری را با استناد به قرآن کریم تحلیل کرد و همچنین بر نقش مساجد در ترویج صلح، دوستی و برادری و ضرورت وحدت گفتمان اسلامی در میان مسلمانان تاکید کرد.

پیوست ها