پایان دوره ده ماهه آموزش دیجیتال در بخش رسانه آستان قدس حسینی

بخش رسانه آستان قدس حسینی از پایان اولین دوره آموزش دیجیتال در عراق که به مدت ده ماه با موضوعات مختلفی از جمله هوش مصنوعی، بازاریابی و عکاسی برگزار شد، خبر داد. 

دکتر صفد الشمری مدرس دوره دیجیتال در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: این دوره با حمایت و نظارت بخش رسانه در آستان قدس حسینی برپا شد و یکی از تجربیات مهم محسوب می شود. وی افزود تمامی دوره های مرتبط با آموزش دیجیتال یا رسانه های دیجیتال دارای مدت محدود می باشند اما برای اولین بار در عراق یک دوره آموزش منابع دیجیتال به مدت ده ماه برگزار شده است.

وی تصریح کرد: در سال جاری چندین محور در ارتباط با موضوع رسانه های دیجیتال از جمله موضوع هوش مصنوعی، بحث بازاریابی و موضوع تصویر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان آزمون از شرکت کنندگان این دوره آزمون گرفته شد.

وی افزود: بخش رسانه در حرم مطهر حسینی دارای قابلیتهای مهمی است و ما از همه نهادهای دولتی می خواهیم که از تواناییهای این بخش بهره ببرند و از تجربیات آن در رسانه های دیجیتال در سراسر عراق استفاده کنند.

گفتنی است آستان قدس حسینی با دستور مستقیم نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر، شیخ عبدالمهدی الکربلایی، علاوه بر ساخت و ارائه پروژه های خدمت رسانی تمام تلاش و توان خود را در چندین تخصص، از جمله رسانه و توسعه کادر به کار می گیرد.

پیوست ها