حضور رئیس بخش رسانه آستان قدس حسینی در مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم کوتاه تصویر دهم

مهندس عباس الخفاجی رئیس بخش رسانه آستان قدس حسینی در سخنان خود در مراسم افتتاحیه سومین دوره جشنواره فیلم کوتاه «تصویر دهم» گفت: حمایت از هنرهای حسینی&...