تقدیر از بخش رسانه آستان قدس حسینی در دومین دوره جشنواره محتوای دیجیتال عراق در بغداد

رئیس شورای محتوای دیجیتال عراق در حاشیه برگزاری دومین دوره جشنواره محتوای دیجییتال عراق تجربه بخش رسانه آستان قدس حسینی در حوزه دیجیتال را یکی از موفقترین و بهترین تجارب جهت ارائه خدمات به جامعه معرفی کرد.

دکتر صفد الشمری در مصاحبه با سایت رسمی حرم مطهر گفت: وقتی امروز در مورد محتوای دیجیتال صحبت می کنیم، در مورد یک کاربر معمولی صحبت می کنیم و این کاربر برای یادگیری آن نیاز به مدرسه دارد و رسانه دیجیتال در آستان حسینی یکی از بهترین مدارسی است که جهت خدمت به جامعه در این راستا فعالیت می کند.

وی افزود: ضرورت دارد تجربه بخش رسانه‌ حرم مطهر در حوزه دیجیتال را به نهادهای دولتی و اقشار جامعه منتقل کنیم زیرا بخش رسانه آستان قدس حسینی دارای افراد با تجربه و متخصص در تولید محتوا با حفظ ارزشهای عراقی است. در حالی که امروزه شاهد هرج و مرج اطلاعاتی در حوزه دیجیتال می باشیم.

وی افزود: حرم مطهر حسینی در این جشنواره حضور پررنگی را داشت و از رئیس بخش رسانه و تعدادی از افراد خلاق در این بخش تجلیل ویژه ای به عمل آمد.

وی ادامه داد: دومین جشنواره محتوای دیجیتال عراق شاهد تجلیل از دویست و پنجاه شخصیت خلاق در تولید محتوای دیجیتال در عراق بود.

پیوست ها