استقبال زائران از فعالیت واقعیت مجازی واقعه عاشورا (VR) در ایستگاه فرهنگی زائر

ترجمه ویدیو:امسال در ایستگاه فرهنگی زائر وابسته به واحد جوانان آستان قدس حسینی، فعالیت فرهنگی واقعیت مجازی واقعه عاشورا برگزار شد.. این فعالیت با...