اختصاص صد میلیون دینار جهت خرید یخ از استانهای دیگر جهت رفع نیاز موکب های حسینی و زائران محترم

ترجمه ویدیو: 

جهت تامین یخ مورد نیاز موکب های حسینی و زائران محترم، توافق خرید یخ با کارخانه های بصره، ناصریه و کارخانه منطقه الحر صورت گرفت. سه مکان توزیع یخ در کربلا موجود می باشد، یکی از این اماکن صحن العقیله حضرت زینب (سلام الله علیها) می باشد، مکان دوم در باب القبله نزدیکی هتل المیزان و منطقه سوم در حی الحسین (ع) نزدیکی سرکنسولگری ایران می باشد. برخی اوقات موکب ها به اماکن توزیع یخ می آیند و برخی اوقات آستان قدس حسینی با ماشین های باری به موکب ها مراجعه نموده و یخ را توزیع می نماید. 

همچنین بیشتر از صد میلیون دینار عراقی جهت خرید یخ با هدف رفع نیاز موکب های حسینی اختصاص یافته است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی