انجام چند عمل جراحی فوق تخصصی توسط یک تیم پزشکی از دانشگاه آکسفورد انگلستان در بیمارستان تخصصی سرطان الوارث وابسته به آستان قدس حسینی

معاونت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آستان قدس حسینی از انجام چند عمل جراحی فوق تخصصی توسط یک تیم پزشکی از دانشگاه آکسفورد انگلستان در بیمارستان تخصصی سرطان الوارث وابسته به حرم مطهر خبر داد. 

در بیانیه ای که این معاونت صادر کرده و نسخه ای از آن به دست سایت رسمی حرم مطهر رسیده، آمده است: بیمارستان تخصصی سرطان الوارث وابسته به آستان قدس حسینی با مشارکت تیم پزشکی از دانشگاه آکسفورد انگلستان تعدادی عمل جراحی برای بیمارانی که از سرطان استخوان رنج میبرند؛ انجام داده است.

وی تصریح کرد: این جراحیها با موفقیت برای کودکان انجام شد و حال عمومی آنها مساعد است و تعداد زیادی از کودکان در نوبت انجام این نوع عمل جراحی هستند.

وی با بیان اینکه این عملهای جراحی کودکان را از قطع عضو و مشقت سفر به خارج از کشور جهت انجام عمل جراحی باز می دارد؛ افزود: تمام جراحیهای انجام شده برای کودکان زیر پانزده سال رایگان می باشد.

پروفسور دنکان وایت ویل یکی از اعضای این تیم پزشکی با تعریف از فناوریهای موجود در بیمارستان تخصصی سرطان الوارث گفت: بیماران می توانند از خدمات این بیمارستان استفاده نمایند و کودکان هم طبق آخرین فناوریهای روز در این بیمارستان مورد درمان قرار می گیرند.

شایان ذکر است که بیمارستان تخصصی سرطان الوارث وابسته به بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آستان قدس حسینی برای اجرای توصیه های نماینده مرجعیت عالی، شیخ عبدالمهدی الکربلایی، بهترین خدمات پزشکی، بهداشتی و درمانی را به کودکان زیر پانزده سال به صورت رایگان ارائه می دهد.

پیوست ها