برنامه استراتژیک جهت ایجاد و توسعه تخصصهای مختلف پزشکی در عراق توسط آستان قدس حسینی

دکتور حیدر العابدی رئیس معاونت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آستان قدس حسینی اظهار داشت با توجه به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی شیخ عبدالمهدی کربلایی و سیاست حرم مطهر، برای گسترش تخصصهای مختلف پزشکی در عراق تلاش می کنیم.

رئیس معاونت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: فرآیند بورسیه کادر درمانی برای ارتقاء گامی در جهت منافع شخصی کادر محسوب می شود بنابراین حرم مطهر با جذب پزشک متخصص خارجی و نیروهای متخصص در حوزه پزشکی از تجربیات آنان برای آموزش تمامی کادر پزشکی یا کارمندان حوزه سلامت شاغل در مراکز پزشکی حرم مطهر بهره می برد.  

وی تصریح کرد: دستورات نماینده مرجعیت عالی، شیخ عبدالمهدی الکربلایی، و سیاستهای مدیریت حرم مطهر، ایجاد و توسعه تخصصهای مختلف در داخل عراق با استفاده از تجربیات نیروهای متخصص می باشد.

وی ادامه داد: همه متخصصانی که هم اکنون در حال فعالیت هستند همزمان به آموزش کادرهای عراقی برای کسب تجربیات لازم می پردازند تا در درازمدت بتوانند خود با تجربیات کسب شده به درمانهای فوق تخصصی بپردازند. از جمله این تجربیات می توان به پیوند مغز استخوان، رادیوجراحی و غیره اشاره کرد. 

وی تاکید کرد که این اقدام نتایج بسیار خوبی داشته است و کادرهای عراقی توانستند از تجربیاتی که قبلاً در کشور وجود نداشته است؛ استفاده کنند.

شایان ذکر است آستان قدس حسینی در تلاش است تا نیروی انسانی خود را در تمامی تخصصها ارتقا دهد و بهترین خدمات را به زائران و شهروندان ارائه دهد.

پیوست ها