پیشرفت چشمگیر در پروژه‌ ساخت بیمارستان تخصصی سرطان بصره

بخش پروژه‌های راهبردی در آستان قدس، از پیشرفت چشمگیری در تکمیل بیمارستان تخصصی سرطان استان بصره خبر داد.

مهندس زید عبد الحمید، مدیر این پروژه در گفتگو با وبسایت رسمی اظهار داشت: «با پیگیریهای نماینده مرجعیت عالی، و تلاشهای کادر فنی و مهندسی آستان قدس حسینی روند ساخت پروژه بیمارستان سرطان بصره پیشرفت قابل توجهی داشته است و روند پروژه مطابق با طرح و جدول زمانی آن در حال انجام است.»

وی تصریح کرد: «بیش از نود و دو درصد از ساخت ساختمان اول تکمیل شده است. مساحت کلی این پروژه بیست هزار مترمربع است و زیربنای آن بالغ بر یازده هزار و هفتصد مترمربع تعریف شده است.»

مهندس عبدالحمید ادامه داد: «ساختمان اول مجهز به یازده دستگاه پزشکی، آزمایشگاههای تخصصی، سه سالن کیفی مدرن، بخش اورژانس، سی تخت و ده ظرفیت مراقبت ویژه است. ساختمان دوم نیز به میزان هشتاد و هشت درصد تکمیل شده است و دارای چهار طبقه و چهل و شش اتاق است. ساختمان سوم این بیمارستان به خدمات الکترومکانیکی اختصاص دارد و ساختمان چهارم برای پرتو درمانی طراحی شده است.»

وی تاکید کرد: «این بیمارستان شامل پیشرفته¬ترین تجهیزات پزشکی بین المللی است و سیستمهای پیشرفته ای همچون، مدیریت ساختمان، اطفاء حریق، هشدار اولیه، سیستم ارتباطی و غیره در آن به کار رفته است.»

شایان ذکر است که آستان قدس حسینی در تلاش است تا خدمات متنوع پزشکی را به عموم شهروندان در سراسر کشور ارائه کند و در این راستا پروژه‌های درمانی بسیاری را با خدمات رایگان در دستور کار خود قرار داده است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی