تولیت آستان قدس حسینی: دین اسلام دین عدالت و محبت است و از هویت فرهنگی و دینی جهت تحقق زندگی مسالمت آمیز بین ادیان و مذاهب حمایت می کنیم

تولیت آستان قدس حسینی در سخنرانی خود در چهارمین همایش «اسلام دین زندگی» ضمن بیان اینکه دین مبین اسلام، دین عدالت و دین زندگی مسالمت آمیز و محبت است، بر ضرورت نپذیرفتن افراط گرایی دینی و بدنامی دین اسلام و نپذیرفتن اهانت به نمادهای دینی تاکید نمودند. 

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ این همایش به همت دانشکده علوم اسلامی دانشگاه وارث الانبیاء (علیه السلام) وابسته به آستان قدس حسینی با شعار «هویت اسلامی و چالشهای معاصر» برگزار شده است. 

حاج حسن رشید العباجی تولیت آستان قدس حسینی در ادامه صحبتهای خود اظهار داشت: دین اسلام دین عدالت، همزیستی مسالمت آمیز، محبت، گذشت و اعتدال است و این دین آسمانی احترام به سایر ادیان و مذاهب الهی را خواستار شده است. 

وی ادامه داد: ما هرگونه افراطی گرایی دینی و همچنین بدنام کردن دین اسلام و اهانت به نمادهای دینی و قتل بیگناهان و نفرت افکنی و فتنه افروزی بین ادیان و مذاهب دیگر را رد می کنیم.

وی در ادامه سخنان خود گفت: از این رو مقابله با فرهنگها و جریانهای فکری که چهره اسلام را مخدوش می کنند و به نمادهای دینی اهانت می کنند، بر عهده علما، پژوهشگران، اندیشمندان، فرهنگیان، نهادهای آموزشی و رسانه‌ای و مبلغان است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی