میزبانی از شیوخ الانبار و مستندسازی جنایات القاعده و داعش

کمیته عالی مستندسازی جنایات القاعده و داعش وابسته به آستان قدس حسینی، میزبان شیوخ و رؤسای قبایل الانبار در صحن شریف حسینی بود. این دیدار با هدف کار مشترک و رساندن آن به سازمان ملل متحد و نیز برقراری اصل همزیستی مسالمت آمیز انجام گرفت.

شیخ علی القرعاوی، رئیس این کمیته، در گفتگو با وبسایت رسمی اظهار داشت: «دعوتنامه‌ کمیته عالی مستندسازی جنایات القاعده و داعش به شیوخ و رؤسای قبایل استان الانبار در غرب عراق ارسال شد تا علاوه بر دیدار با هدف عراق متحد و برقراری همزیستی مسالمت آميز به مستندسازی این جنایات پرداخته شود.»

وی تصریح کرد: «این دعوت محقق شد و علاوه بر زیارت آستان قدس حسینی و دیدار با شیخ عبدالمهدی الکربلائی، نماینده مرجعیت عالی، به دیدگاه‌ها و نظرات آنان درباره تحکیم روابط و افزایش پیوندهای دوستانه و ارکان صلح اجتماعی در عراق، در اجرای منویات مرجعیت عالی در نجف اشرف گوش سپرده شد.»

شایان ذکر است که کمیته‌ عالی مستندسازی سازی جنایات القاعده و داعش وابسته به آستان قدس حسینی، پیش از این با گروه تحقیقات بین‌المللی سازمان ملل متحد دیدار و نمونه‌هایی از بزرگترین جنایاتی که بر عراق گذشته است را ثبت نمود.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی