ساخت بیمارستان توانبخشی به منظور خدمت رسانی به بیماران فلج مغزی در استان بابل به همت آستان قدس حسینی

بخش پروژه های فنی و مهندسی آستان قدس حسینی از پیشرفت هجده درصدی بیمارستان توانبخشی برای بهبود بیماران فلج مغزی در استان بابل خبر داد. 

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ مهندس ناظر بر پروژه در این خصوص اظهار داشت: بیمارستان توانبخشی برای بهبود بیماران فلج مغزی یکی از پروژه های مهم انسان دوستانه است که آستان قدس حسینی احداث آن را بر عهده گرفته است. این بیمارستان در چهار طبقه احداث خواهد شد. 

مهندس مصطفی سلمان افزود: این مرکز به تمامی بخشهای مورد نیاز بیماران همچون آزمایشگاه ها، فیزیوتراپی، مکانوتراپی و غیره مجهز است.

لازم به ذکر است که آستان قدس حسینی با نظر به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر به اجرای پروژه های خدمت رسانی به ویژه در زمینه های پزشکی با هدف ارائه خدمات پزشکی رایگان اقدام نموده است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی