تأکید تولیت آستان قدس حسینی بر خدمت رسانی آستان و پشتیبانی از موسسات دولتی در هنگام امضای تفاهمنامه با وزارت برنامه و بودجه

امضای این تفاهمنامه که با هدف تقویت همکاری با موسسات و سازمانهای دولتی امضا شده است را تبریک می گوییم و این اقدام را گامی مهم می دانیم. آستانهای مقدس پشتیبان دولت در خدمت رسانی به شهروندان هستند. بسیاری از شهروندان و حتی موسسات دولتی شاهد عزم راسخ آستانهای مقدس برای اجرای پروژه ها با هدف خدمت رسانی به شهروندان و خدمت به وطن بوده اند.

در کنار خدمت رسانی به زائران محترم که وظیفه اصلی آستانهای مقدس می باشد ما خدمت رسانی را گسترش دادیم و با اجرای پروژه های آموزشی و پزشکی و غیره دولت را یاری نموده ایم. مثلا در خصوص درمان کودکان مبتلا به اوتیسم، تاکنون آستان قدس حسینی در هفت استان عراق مراکز درمانی ایجاد نموده است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی