ادامه روند ساخت مرکز نگهداری از کودکان و نوجوانان بی سرپرست

بخش پروژه های استراتژیک آستان قدس حسینی از ادامه روند ساخت مرکز نگهداری از کودکان و نوجوانان بی سرپرست خبر داد. 

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ مسئول بخش پروژه های استراتژیک در این خصوص اظهار داشت: اکنون مراحل بتن ریزی سقف طبقه دوم به پایان رسیده است و این پروژه در مساحتی بالغ بر شش هزار و پانصد و پنجاه و دو متر مربع و با زیربنای سیزده هزار مترمربع در حال ساخت است. در این پروژه پنجاه و چهار اتاق برای سکونت کودکان و نوجوانان و در کنار آن فضای سبز، نمازخانه، اتاق کامپیوتر و رستوران در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است که آستان قدس حسینی، اهتمام ویژه ای به اقشاری که مورد اهتمام دولت قرار نگرفته اند؛ مبذول می دارد.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی