دومین مرحله توسعه حرم مطهر حضرت امام حسین (علیه السّلام) ساخت صحن امام حسن مجتبى (عليه السلام)

ترجمه ویدیو: 

- یکی از مهمترین پروژه های توسعه حرم مطهر حضرت امام حسین (علیه السّلام)

- پروژه صحن حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام) توسط آستان قدس حسینی با هدف افزایش فضای عبادی و ارائه خدمات بیشتر و تسهیل در حرکت زائران در حال اجرا می باشد. 

- مساحت کلی این پروژه صد هزار متر مربع می باشد که هفتاد درصد آن برای ایجاد مکانهای عبادی در نظر گرفته شده است و سی درصد این پروژه ویژه بخش اداری، سالن استقبال از زائران، مرکز گمشدگان و ششصد سرویس بهداشتی خواهد بود. 

- اقدامات کنونی شامل موارد ذیل می باشد: 

فوندانسیون و بتن ریزی دیوار پروژه؛ دیوارها در عمق چهل متری زمین و به طول چهارصد و پنجاه متر ساخته می شوند. 

در حال حاضر اقدامات احداث صحن حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام) طبق برنامه زمانی از پیش تعیین شده و با هماهنگی کامل در حال انجام می باشد.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی