دومین مرحله توسعه حرم مطهر حضرت امام حسین (علیه السّلام) ساخت صحن امام حسن مجتبى (عليه السلام)

ترجمه ویدیو: - یکی از مهمترین پروژه های توسعه حرم مطهر حضرت امام حسین (علیه السّلام)- پروژه صحن حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام) توسط آستان...