قدردانی مشاور نخست وزیر در امور آموزش و پرورش از چاپخانه دارالوارث وابسته به آستان قدس حسینی

دکتر عدنان السراج مشاور نخست وزیر در امور آموزش و پرورش در بازدید از چاپخانه دارالوارث وابسته به آستان قدس حسینی از برنامه ریزی و چاپ پر تعداد این مرکز قدردانی کرد و از مراحل چاپ کتابهای درسی برای وزارت آموزش و پرورش بازدید نمود.

مشاور نخست وزیر پس از بازدید از این مرکز در دفتر یادداشت بازدیدکنندگان، از برنامه ریزی، نظم، هماهنگی، تولید و نظافت در این چاپخانه تعریف و تمجید کرد.

وی افزود: ما برای مسئولین و سرپرستان این چاپخانه آرزوی موفقیت روزافزون در کار چاپ داریم زیرا آنها مایه مباهات عراق هستند.

وی توضیح داد: من از ماشین آلات و تجهیزات مدرن و پیشرفته ای که این چاپخانه در اختیار دارد، بسیار خوشحالم و این امر به چاپ نشریات به شیوه ای ایده آل و باکیفیت کمک می کند و باعث می شود که نهادهای دولتی و وزارتخانه ها به طور مستمر در انجام چاپ لوازم مورد نیاز با این مرکز همکاری کنند. 

لازم به ذکر است که چاپخانه دارالوارث وابسته به آستان قدس حسینی در چند سال گذشته با عقد قراردادی با وزارت آموزش و پرورش عراق کتابهای درسی را چاپ می کند و امسال نیز چاپ هشت عنوان کتاب درسی با مجموع سه میلیون و پانصد هزار نسخه را بر عهده گرفته است.

پیوست ها