همکاری بیش از شش هزار خادم افتخاری و خادمان حرم مطهر جهت خدمت رسانی به زائران در نیمه شعبان

بخش حفاظت آستان قدس حسینی برنامه ریزیهای انجام شده جهت ارائه خدمات به زائران در ایام زیات نیمه شعبان را اعلام کرد.

رسول فضاله رئیس این بخش در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: با رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی شیخ عبدالمهدی کربلایی و تولیت حرم مطهر حاج حسن رشید العبایجی اجرای طرح امنیتی ویژه زیارت نیمه شعبان را آغاز کردیم.

وی تصریح کرد: هماهنگیهای لازم را با نهادهای امنیتی و خدماتی و درمانی در استان کربلاء انجام داده ایم و همچنینی نشستهایی را با فرماندهی عملیات کربلاء و فرمانده نیروهای انتظامی استان برگزار کرده ایم.

وی افزود: بیش از چهار هزار خادم افتخاری و بیش از دو هزار خادم حرم مطهر در این طرح به خدمت رسانی به زائران می پردازند و همچنین دوربینهای نظارت الکترونیکی بیشتری در تمامی مسیرهای منتهی به حرم مطهر حسینی و اطراف آن نصب شده است.

وی افزود: امسال شاهد همکاری نیروهای متخصص از بغداد به منظور کشف و خنثی کردن مواد منفجره با همکاری افسران مدیریت آتش نشانی کربلاء خواهیم بود.

وی با بیان اینکه مکان ویژه ای برای افراد کم توان اختصاص داده شده است، گفت: واحد خدمات انسانی با تمام ظرفیت خود جهت ارائه خدمات به زائرین فعالیت می کند.

شایان ذکر است که آستان قدس حسینی با رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر، شیخ عبدالمهدی الکربلایی، از آمادگی تمامی بخشهای خود جهت ارائه خدمات لجستیکی مختلف به زائران حرم مطهر در نیمه شعبان خبر داد.

پیوست ها