افتتاح مکانهای متعدد وابسته به مهمانسرای آستان قدس حسینی با هدف ارائه غذای تبرکی به زائران محترم

بخش مهمانسرای آستان قدس حسینی با اجرای برنامه خدمت رسانی ویژه ایام اربعین حسینی به افتتاح مکانهای متعدد جهت توزیع غذای تبرکی بین زائران محترم اقد...