اختصاص سرداب های حائر حسینی جهت استراحت واسکان زائران و خدمت رسانی شبانه روزی با مشارکت (800) خادم افتخاری

بخش امور خدمت رسانی وابسته به آستان قدس حسینی از دوبرابر نمودن اقدامات وفعالیت های خود جهت خدمت رسانی بیشتر به زائران اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ مسئول بخش امور خدمت رسانی در این خصوص اظهار داشت: با نظر به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی ومتولی شرعی آستان قدس حسینی تمامی طبقه های فوقانی وسرداب های حائر جهت اسکان و استراحت زائران اختصاص یافته است وتمامی احتیاجات جهت استراحت و راحتی زائر محترم فراهم شده است. 

انور الموسوی افزود: با نظر به تعداد میلیونی زائران، پلاستیک هایی جهت نگهداری وحمل نمودن کفش نیز در ورودیهای آستان توزیع می شود. همچنین جهت خدمت رسانی بیشتر به زائران محترم (800) خادم افتخاری در کنار کارکنان این بخش به خدمت رسانی مشغول شده اند. 

لازم بذکر است که زیارت اربعین حسینی بزرگترین تجمع انسانی در جهان است. در این ایام میلیون ها زائر از تمامی نقاط جهان به استان کربلای معلی مشرف می شوند. آستان قدس حسینی نیز تمامی امکانات خود را جهت حفظ امنیت زائران و فراهم نمودن فضای مناسب زیارت بکار می گیرد.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی