پروژه ساخت دارالقران کریم در منطقه حی العباس در شمال کربلای معلی توسط آستان قدس حسینی

بخش پروژه های فنی و مهندس آستان قدس حسینی از ساخت دارالقران کریم در منطقه حی العباس در شمال کربلا خبر داد و گفت: این پروژه در مرحله فونداسیون بندی است...