بازسازی بیمارستان روانپزشکی ابن رشد در بغداد توسط آستان قدس حسینی

بخش پروژه‌های فنی و مهندسی آستان قدس حسینی از آغاز بازسازی بیمارستان روانپزشکی ابن رشد وابسته به وزارت بهداشت عراق با رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی خبر داد.

حسین باسم جعفر مهندس ناظر بر این پروژه در گفت و گو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: با راهنمایی های نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر، شیخ عبدالمهدی الکربلایی، کادر فنی و مهندسی در آستان قدس حسینی بازسازی بیمارستان روانپزشکی ابن رشد وابسته به وزارت بهداشت عراق در استان بغداد را آغاز کردند.

وی افزود : این بیمارستان در زمینی به مساحت پانزده هزار متر مربع و با مساحت ساختمانی شش هزار متر مربع شامل چهار مجتمع است که دارای بیست و هشت اتاق یکنفره و سی و دو اتاق دو نفره و همچنین شانزده اتاق برای کادر پزشکی می باشد و مجتمع پنجم نیز شامل داروخانه، کلینیکهای مشاوره و دو سالن برای اجتماعات و اتاق امور اداری می باشد.

وی تصریح کرد: تمام طراحیهای این پروژه با حمایت حرم مطهر توسط ماهرترین مهندسان جهت سازگاری با خدمات ارائه شده توسط بیمارستان طراحی گردیده و بیش از شش هزار متر مربع جهت ایجاد فضای سبز اختصاص داده شده است.

وی افزود: این بیمارستان شامل سالنهای غذاخوری و اتاقهای فیزیوتراپی و سالنهای آموزش و اطلاع رسانی است و همچنین علاوه بر سیستمهای آتش‌سوزی و هشدار اولیه به سیستمهای نظارتی مدرن برای پیگیری بیماران مجهز می‌شود.

پیوست ها