پروژه ساخت مجتع مسکونی ویژه خانواده های شهدا توسط آستان قدس حسینی

بخش پروژه های استراتژیک آستان قدس حسینی از ادامه روند ساخت مجتمع مسکونی ویژه خانواده های شهدا (شهدای فتوای جهاد کفایی) در مسیر کربلا به نجف خبر داد.مه...