ثبت نام بیش از هزار و پانصد کودک مبتلا به اوتیسم در مرکز درمانی کودکان مبتلا به اوتیسم الثقلین در استان بصره پس از یک هفته از افتتاح این مرکز

ترجمه سخنان دکتر حیدر العابدی

 مسئول بخش بهداشت و آموزشهای پزشکی آستان قدس حسینی: 

پس از سپری شدن یک هفته از افتتاح مرکز درمانی اوتیسم الثقلین در استان بصره و اجرای کمپین درمانی رایگان توسط متولی شرعی آستان قدس حسینی، هزار و پانصد کودک مبتلا به اوتیسم در این مرکز ثبت نام نموده اند. 

تعداد کودکان نیازمند به درمان اوتیسم در این استان زیاد می باشد و امیدواریم بتوانیم خدمات درمانی مورد نیاز این تعداد از کودکان را برآورده نماییم. 

به امید خدا در مدت زمان کوتاهی مرکز درمانی دیگری در استان بصره افتتاح خواهد شد تا بتوانیم به تعداد بیشتری از کودکان مبتلا به اوتیسم خدمت رسانی کنیم.

پیوست ها