بازدید واحد تبلیغات آستان قدس حسینی از زندان اصلاح و تربیت استان موصل

بازدید واحد تبلیغات آستان قدس حسینی از زندان اصلاح و تربیت استان موصل 

واحد تبلیغات وابسته به بخش امور دینی آستان قدس حسینی، در چارچوب برنامه های خود از زندان اصلاح و تربیت استان موصل بازدید کرد. 

مسئول واحد تبلیغات با اعلام این خبر گفت: بازدید از زندان اصلاح و تربیت استان موصل در چارچوب برنامه های این واحد می باشد که تبلیغ دین و برگزاری سخنرانیهای دینی و اخلاقی با هدف تهذیب نفس و تغییر در زندگانی زندانیان را شامل می شود. 

شیخ کریم الجعیفری افزود: در بازدید قبلی، زندانیان درخواست غذای مهمانسرای آستان قدس حسینی را نموده بودند که این درخواست با موافقت متولی شرعی آستان قدس حسینی مواجه شد و در این بازدید، غذای تبرکی برای آنان فراهم گردید. 

لازم به ذکر است که آستان قدس حسینی اهتمام ویژه ای به تمامی اقشار جامعه دارد. همچنین این آستان مطهر با برنامه های خود به توسعه فردی و ایجاد یک جامعه مفید و موثر اهتمام ورزیده است.

پیوست ها