برگزاری دوره های تابستانی در استان بصره با شرکت بیست هزار دانش آموز به همت بخش امور دینی آستان قدس حسینی

بخش امور دینی آستان قدس حسینی از برگزاری دوره های تابستانی با شرکت بیست هزار دانش آموز در مناطق مختلف استان بصره خبر داد. 

مسئول واحد مدارس دینی با اعلام این خبر گفت: بخش امور دینی آستان قدس حسینی در مناطق مختلف استان بصره دوره های تابستانی برگزار نموده است. این تعداد از دانش آموزان دروس اخلاقی، فقهی، اعتقادی و قرآنی را فراخواهند گرفت. 

سید عباس اللاوندی افزود: هدف از برگزاری دوره های تابستانی، تفهیم احکام شرعی و مسائل اعتقادی به روشی ساده به دانش آموزان می باشد. 

وی ادامه داد: این دوره ها فرصت مناسبی را برای دانش آموزان فراهم آورده است که تعالیم دینی و اسلامی را فرا گیرند و در زندگی روزمره خود به آن عمل کنند. 

لازم به ذکر است که مدارس دینی وابسته به آستان قدس حسینی نظارت دائمی بر دوره های تابستانی آستان قدس در استانهای مختلف کشور عراق دارد.

پیوست ها