آغاز ثبت نام زیارت به نیابت در سالروز شهادت حضرت امام موسی الکاظم (علیه السلام)

موسسه رسانه دیجیتال حضرت امام حسین (علیه السّلام) وابسته به آستان قدس حسینی از آغاز ثبت نام «زیارت به نیابت» برای مشتاقان زیارت حضرت امام موسی الکاظم ( علیه السلام ) در سالروز شهادت ایشان خبر داد .

ولاء الصفار، ناظر بر موسسه رسانه دیجیتال امام حسین (علیه السّلام) در این خصوص اظهار داشت: این طرح با هدف بهره مندی مومنان در تمامی نقاط جهان از ثواب زیارت حضرت امام موسی الکاظم ( علیه السلام ) در سالروز شهادت ایشان اجرا می شود.

ولاء الصفار با بیان اینکه محدودیتی در درخواست زیارت به نیابت وجود ندارد و هر شخصی می تواند از طریق این صفحه برای اموات و بستگان خود نیز درخواست زیارت کند، افزود: ساعت ده صبح روز یکشنبه هشتم اسفند آخرین مهلت جهت درخواست زیارت به نیابت است. 

آدرس صفحه زیارت به نیابت:

https://imamhussain.org/persian/enaba

پیوست ها

مترجم : عماد موسی علی الحمیری