آغاز ثبت نام زیارت به نیابت حضرت امام حسین (علیه السلام) برای شب سوم محتمل به شب قدر

موسسه رسانه ای امام حسین (علیه السلام) وابسته به آستان قدس حسینی از آغاز ثبت نام زیارت نیابتی امام حسین (علیه السلام) در شب بیست ویکم ، شب دوم محتمل ب...