پیشرفت ساخت مجتمع مسکونی ویژه خانواده های نیازمند توسط آستان قدس حسینی

آستان قدس حسینی از ادامه کار و فعالیت بر روی پروژه مجتمع مسکونی ویژه خانواده های نیازمند در مسیر کربلا- بابل خبر داد.

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ مهندس محمد ضیاء در این خصوص اظهار داشت: پروژه مجمتع مسکونی برای خانواده های نیازمند در بین دو استان کربلا و بابل در حال احداث است و این پروژه شامل 509 واحد مسکونی در متراژهای 120 و 150 متری می باشد.

وی افزود این پروژه همچنین شامل ساخت چهار مدرسه و یک مرکز بهداشتی و مسجد و مرکز تجاری خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: بیست و هشت درصد پروژه انجام پذیرفته است و همچنان کار بر روی پروژه ادامه دارد. 

لازم به ذکر است که آستان قدس حسینی با نظر به رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی خدمات بسیاری را از جمله ساخت مجتمعهای مسکونی برای خانواده های نیازمند و خانواده های شهدا در کربلا و بصره در برنامه های خود قرار داده است.

پیوست ها

مترجم : عماد موسی علی الحمیری