برگزاری دهمین جشنواره بین المللی تراتیل سجادیه توسط آستان قدس حسینی

آستان قدس حسینی از تکمیل مقدمات برگزاری دهمین جشنواره بین المللی تراتیل سجادیه که به زندگی، سیره، علوم و رساله حقوق حضرت امام سجاد (علیه السّلام) می پردازد؛ خبر داد.

سید جمال الدین الشهرستانی مسئول کمیته برگزاری این جشنواره در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر اظهار داشت: آستان قدس حسینی مقدمات لازم را جهت برگزاری دهمین جشنواره بین المللی تراتیل سجادیه در ماه محرم آینده به اتمام رسانده است.

وی افزود: این جشنواره که با شعار «رویکرد اخلاقی و حقوق بشر در سیره حضرت امام سجاد (علیه السّلام) و میراث آن حضرت» آغاز به کار می کند، شامل نشستهای پژوهشی، اجراهای تئاتری، مسابقه داستان کوتاه و نمایشگاه کتب علمی و آثار تاریخی و ادبی به ویژه صحیفه سجادیه خواهد بود.

وی تصریح کرد: در چند مهمترین محورهای پژوهشها عبارتند از:

- برنامه و رویکرد اخلاقی در سیره و میراث حضرت امام سجاد (علیه السّلام)

- مبانی اخلاق عبادی برای تربیت نفس در سیره و میراث حضرت امام سجاد (علیه السّلام)

- عوامل اخلاقی و تأثیر آنها در تشکیل خانواده از اصول حضرت امام سجاد (علیه السّلام)

- مقایسه مبانی اخلاقی در رویکرد سجادی و اصول نظامها و قوانین انسان‌ساخته و کسب معیشت و زندگی مشترک با دیگران از دیدگاه حضرت امام سجاد (علیه السّلام)

وی ادامه داد: فعالیت جشنواره به مدت سه روز متوالی و اجرای نمایش تئاتر در منطقه بین الحرمین به مدت ده روز مستمر ادامه دارد و آخرین مهلت جهت مشارکت در مسابقه داستان کوتاه 15/4/2024 خواهد بود.

شهرستانی از آمادگی حرم مطهر امام حسین (علیه السّلام) جهت چاپ هر کتابی که به سیره امام سجاد (علیه السّلام) و میراث آن حضرت بپردازد، خبر داد.

پیوست ها