مساعد بودن وضعیت سلامتی نماینده مرجعیت و متولی شرعی حرم مطهر شیخ عبدالمهدی کربلایی بعد از اجرای عمل جراحی و تشکر وی از دعای خالصانه مردم

رئیس بخش رسانه آستان قدس حسینی از موفقیت آمیز بودن عمل جراحی نماینده مرجعیت و متولی شرعی حرم مطهر شیخ عبدالمهدی کربلایی خبر داد 

مهندس عباس الخفاجی در گفت و گو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: نماینده مرجعیت عالی دینی و متولی شرعی حرم مطهر شیخ عبدالمهدی کربلایی عمل جراحی موفقیت آمیزی را در بیمارستان زین العابدین علیه السلام در شهر مقدس کربلا انجام داد .

وی افزود: شیخ الکربلایی طبق برنامه درمانی توصیه شده توسط تیم پزشکی ناظر بر درمان وی برای مدت کوتاهی در بیمارستان خواهد ماند.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت سلامتی شیخ الکربلایی مساعد و بسیار خوب است و وی رو به بهبودی است و ظرف چند روز آینده به سر کار بازخواهد گشت.

الخفاجی خاطرنشان کرد: شیخ کربلایی صمیمانه از تمامی کادر پزشکی شاغل در سازمان بهداشت و آموزش پزشکی آستان حسینی و از همه کسانی که به عیادت ایشان رفتند و کسانی که برای سلامتی و بهبود حالشان دعا کردند می کنند، تشکر و قدردانی می کند

شایان ذکر است که شیخ الکربلایی بر اثر مصدومیت قبلی که چندین سال پیش متحمل شده بود، پای خود را تحت عمل جراحی قرار داد.

پیوست ها