بازسازی ساختمان فرهنگسرای استان کربلا توسط بخش نگهداری آستان قدس حسینی

بخش نگهداری آستان قدس حسینی کار بازسازی ساختمان فرهنگسرای استان کربلا وابسته به وزارت فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی به پایان رسانید.

مهندس عبدالحسن محمد، رئیس این بخش، در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: پرسنل بخش نگهداری آستان قدس حسینی کار بازسازی ساختمان فرهنگسرای استان کربلا وابسته به وزارت فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی به پایان رسانیده است. 

وی افزود: در این روند شبکه آب و فاضلاب برای ساختمان نوسازی شد و لوله‌های قدیمی با لوله‌های جدید تعویض گردید و سرویسهای بهداشتی بازسازی شد و سرامیکهای قدیمی با سرامیکهای جدید جایگزین شد.

وی ادامه داد: همچنین اتاق ویژه ای برای کنترل صدا و نور آماده شد و روکش صندلیهای فرسوده تعویض گردید.

شایان ذکر است که آستان قدس حسینی برای خدمت رسانی به شهروندان به جنبه های مختلف زندگی شهروندی اهمیت می دهد و همچنین به برخی ادارات و نهادهای دولتی جهت حمایت از بخشهای مختلف دولتی خدمت رسانی می کند.

پیوست ها