برگزاری دوره های آموزش PLC برای تعدادی از کارمندان بخش نگهداری آستان قدس حسینی

مرکز ثقلین وابسته به معاونت آموزش فنی آستان قدس حسینی یک دوره آموزشی ویژه PLC را برای تعدادی از مهندسان و تکنسینها به منظور توانبخشی کادر شاغل در حرم برگزار کرد.

دکتر عباس الدعمی معاون آموزش فنی آستان قدس حسینی در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: آستان قدس حسینی و از طریق مرکز ثقلین وابسته به معاونت آموزش فنی دوره های آموزشی PLC برای تعدادی از مهندسان و تکنسینهای شاغل در بخش نگهداری حرم مطهر به منظور احراز صلاحیت کادر شاغل در حرم در زمینه کاربریهای PLC برگزار کرد.

وی با بیان اینکه دوازده نفر در اولین جلسه این دوره شرکت کرده اند؛ ادامه داد: این دوره توسط استاد متخصص این رشته و دارای مدرک دکتری ارائه شد و شامل ارائه مطالب نظری به مدت دو روز و دو روز کارگاه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: این دوره ادامه خواهد داشت و در آینده برای تکنسینهای حرم مطهر و حاضرین در کارگاهها، کارخانجات حرم مطهر و چاپخانه دار الوارث نیز برگزار می‌شود.

پیوست ها