راه اندازی کمپین درمانی جدید توسط مرکز درمان در منزل میزان وابسته به آستان قدس حسینی

مرکز درمان در منزل میزان وابسته به بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آستان قدس حسینی از راه اندازی کمپین رایگان ارسال کادر پزشکی به منازل شهروندان خبر داد. 

مدير مركز بهاء الوائلی در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر اظهار داشت: با رهنمودهاى نماينده مرجعيت عالى و متولى شرعى حرم مطهر، شيخ عبدالمهدى كربلائى و با نظارت بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حرم مطهر کمپین ارائه خدمات پزشکی رایگان جدیدی از ابتدای سال جدید و به مدت یک ماه در استان کربلا راه اندازی شده است و برای اجرای آن در استانهای مختلف عراق در آینده برنامه ریزی شده است.

وی افزود: این کمپین شامل آماده سازی کادر تخصصی متشکل از ماهرترین و مجربترین پزشکان برای ویزیت شهروندان در منازلشان و انجام معاینات بالینی جامع با دقیقترین جزئیات به منظور تشخیص بیماریها است.

تمام خدمات این کمپین به صورت رایگان به شهروندان ارائه می‌شود و هزینه آن توسط تولیت آستان قدس حسینی پرداخت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام بیانگر کاربرد عملی برنامه‌های تشخیص زودهنگام بیماریها است که توسط بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب برنامه راهبردی جدید تصویب شده توسط آستان قدس حسینی برای دستیابی به امنیت سلامت نه تنها با درمان بلکه بررسی علت بروز آنها در جامعه و در نتیجه بالا بردن سطح و آگاهی مراقبتهای بهداشتی در داخل عراق، راه ‌اندازی شده است.

پیوست ها