منزلگاههای حضرت امام حسین(علیه السّلام) از مکه تا کربلا (2)

 در مقاله قبل به منزلگاههایی که حضرت امام حسین(علیه السّلام) از مکه تا حاجر در آن مکانها اقامت نمودند و حوادثی که در آن مکانها رخ داد؛ پرداخته شد...