صدور آخرین توقیع حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) در دهم شعبان المعظم و خبر از شروع غیبت کبری

 در زمان غیبت صغری شیعیان به طور غیر مستقیم از طریق چهار سفیر حضرت حجت صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) أبو عمرو عثمان بن سعيد عمرى، أبو...