اختصاص زمینی برای ایجاد مرکز اورژانش و خدمات درمانی جمعیت انبوه توسط آستان قدس حسینی

بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آستان قدس حسینی از اختصاص زمینی جهت ایجاد مرکز اورژانس و خدمات درمانی جمعیت انبوه در استان کربلاء خبر داد.

دکتر حیدر حمزه العابدی رئیس این بخش گفت: با یک تیم پزشکی در شهر منچستر انگلیس جلسات متعددی را با هدف ایجاد یک مرکز نمونه اورژانس و خدمات درمانی جمعیت انبوه برگزار کردیم که به زودی با مشارکت بین المللی اجرا خواهد شد.

وی توضیح داد: این مرکز مخاطرات درمانی را در ایام زیارتهای میلیونی شناسایی و بهترین اقدامات پیشگیرانه و استراتژیهای موثر در ارائه خدمات درمانی و بهداشتی را پیشنهاد و اجرا می نماید.

وی افزود: این تیم در ایجاد توانمندسازی، نظارت بر ساختار مرکز و آموزش کادرهای شاغل در بخشها و بیمارستانهای میدانی بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آستان قدس حسینی مشارکت خواهد داشت.

وی ادامه داد: این متخصصان با استفاده از برنامه‌های پیشرفته و تجربیات لازم در واکنش به موارد اضطراری معروف هستند و برخی کشورها مانند قطر در جام جهانی 2022 ، چین و برخی کشورهای دیگر نیز از خدمات این گروه استفاده کرده اند.

وی با بیان اینکه زمینی برای ایجاد این مرکز در محدوده مرکز شهر در خیابان محمد الامین اختصاص یافته است، بیان کرد: هدف واقعی از راه اندازی این مرکز ارائه خدمات متنوع پزشکی در چندین زمینه به زائران می باشد.

شایان ذکر است آستان قدس حسینی با رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر، شیخ عبدالمهدی کربلایی، پروژه های خدماتی و درمانی مختلفی را در استانهای مختلف عراق در دست اجرا دارد یا بسیاری از پروژه ها را به پایان رسانده است و همچنین جهت ارائه خدمات پزشکی به شهروندان از همه استانهای عراق فعالیت می کند.

پیوست ها