جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان دانشگاههای عراق و ادای سوگند جهت خدمت به کشور و حفظ امانت در حرم مطهر حسینی

آستان قدس حسینی

پیوست ها