افتتاح قسمت توسعه یافته بیمارستان الصدر شهر نجف به همت آستان قدس حسینی در آینده نزدیک

آستان قدس حسینی از افتتاح پروژه توسعه مرکز قلب و انژیوگرافی شهر نجف در آینده نزدیک خبر داد. این مرکز توسط کادر بخش پروژه‌های مهندسی حرم مطهر امام حسین (علیه السّلام) ساخته شده است و به زودی به شبکه بهداشت و درمان شهر نجف واگذار می شود. 

مهندس حسین رضا مهدی، مسئول بخش پروژه‌های فنی و مهندسی حرم مطهر در گفتگو با پایگاه رسمی آستان قدس اظهار داشت که کار این پروژه به مراحل نهایی رسیده است و بیش از 93 درصد پروژه انجام شده است. این مرکز تا اواخر ماه جاری با دستگاههای پیشرفته مورد نیاز تجهیز می گردد و به مراجع ذی ربط در معاونت بهداشت استان نجف تحویل داده می شود.

وی افزود: « هزینه این پروژه از سوی دفتر مرجعیت عالی در استان نجف تامین شده است و مساحت کل مرکز دو هزار متر مربع است. علاوه بر این پل ارتباطی ای بین ساختمان قدیم با ساختمان جدید برای تسهیل تردد بیماران، پزشکان و پرستاران ساخته شده است.

شایان ذکر است این پروژه با نظر به رهنمودهای متولی شرعی آستان قدس حسینی و نماینده مرجعیت عالی و با هدف پشتیبانی از وزارت بهداشت و افزایش خدمت رسانی در مرکز قلب بیمارستان الصدر شهر نجف در حال ساخت و تجهیز است.

پیوست ها

مترجم : عماد موسی علی