راه اندازی طرح بزرگ یک میلیون معاینه با همکاری دانشگاه لیورپول جهت تشخیص زود هنگام تومورهای سرطانی توسط آستان قدس حسینی

بیمارستان تخصصی درمان سرطان الوارث وابسته به بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آستان قدس حسینی با همکاری دانشگاه لیورپول از راه اندازی طرح یک میلیون معاینه زود هنگام رایگان خبر داد.

دکتور حیدر العابدی رئیس این بخش در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: با دستور مستقیم نماینده مرجعیت عالی، شیخ عبدالمهدی کربلایی، طرح یک میلیون معاینه برای بیماریهایی که تشخیص زودهنگام در درمان آن از نظر علمی ثابت شده باشد مانند تومورهای ریه، سینه و پروستات برپا شده است.

وی توضیح داد: این طرح《یک میلیون معاینه زودهنگام رایگان نامیده شده است زیرا این پروژه طولانی مدت خواهد بود و مراجعه کننده برای چندین سال و انجام معاینه سالانه به این مرکز مراجعه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه هزینه انجام یک معاینه بین هفتاد و پنج تا صد هزار دینار خواهد بود و تمامی این هزینه توسط آستان قدس حسینی پرداخت خواهد شد، افزود: هزینه انجام این طرح و انجام یک میلیون معاینه مبلغی بالغ بر صد میلیارد دینار خواهد بود.

 این بخش در انتشارات مقدماتی منتشر شده اظهار داشت: هدف طرح یک میلیون معاینه رایگان و تشخیص زودهنگام بیماریها، افزایش فرصتهای درمانی، کاهش اثرات منفی و افزایش نرخ بهبودی و همچنین کاهش هزینه های درمان برای بیمار و همچنین ترویج فرهنگ سلامت در جامعه می باشد.

پیوست ها