ارائه خدمات درمانی رایگان به افرادی با نام جواد و تخفیف پنجاه درصدی برای خانواده آنها در مرکز میزان وابسته به آستان قدس حسینی در روز ولادت حضرت امام جواد (علیه السلام)

به مناسبت سالروز ولادت باسعادت حضرت امام محمد الجواد (علیه السلام)، مرکز درمان در منزل میزان وابسته به بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آستان قدس حسینی اقدام به ارائه خدمات درمانی رایگان به افرادی که نام آنها جواد است و تخفیف پنجاه درصدی برای خانواده آنها کرده است.

بهاء الوائلی مدیر مرکز باکتری شناسی در گفت و گو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: به مناسبت سالروز ولادت با سعادت حضرت امام محمد جواد (علیه السلام) و با دستور مستقیم نماینده مرجعیت عالی شیخ عبدالمهدی الکربلایی و با نظارت رئیس بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حرم مطهر تمام خدمات این مرکز امروز به صورت رایگان به این اشخاص ارائه خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این طرح افرادی که همنام اسم مبارک حضرت امام محمد جواد (علیه السلام) باشند از تمامی خدمات به صورت رایگان علاوه بر تخفیف پنجاه درصدی برای خانواده های آنها بهره مند خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه این طرح شامل بازدید پزشک متخصص و کادر پرستاری از بیماران در منازل و ارائه کلیه خدمات اعم از آزمایشات آزمایشگاهی و غیره است، خاطرنشان کرد: این طرح با هدف کم کردن مشقت مراجعه به بیمارستان انجام می شود.

شایان ذکر است آستان قدس حسینی با رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر شیخ عبدالمهدی کربلایی کمپینهای مختلف درمانی رایگان را در طول سال برای افراد کم درآمد از تمامی استانهای عراق برپا می کند.

پیوست ها