ادامه روند ساخت بیمارستان وارث الانبیاء (علیه السلام) در استان المثنی به همت آستان قدس حسینی

بخش پروژه های فنی و مهندسی آستان قدس حسینی از ادامه روند ساخت پروژه بیمارستان وارث الانبیاء (علیه السلام) در استان المثنی خبر داد.

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ مدیر پروژه در این خصوص اظهار داشت: مراحل احداث ساختمان بیمارستان الوارث در استان المثنی به همت پرسنل فنی و مهندسی آستان قدس حسینی و طبق برنامه ریزی زمانی از پیش تعیین شده در حال انجام است.

مهندس نعمان احمد با بیان اینکه هشتاد و پنج درصد از سازه این ساختمان به پایان رسیده است، افزود: این پروژه هفت طبقه و در زمینی به مساحت دو هزار و پانصد متر مربع احداث خواهد شد و شامل تمامی بخشهای خدمات پزشکی همچون دیالیز، آزمایشگاه، بخش زایمان و غیره خواهد بود.

وی ادامه داد: این بیمارستان طبق سیاست آستان قدس حسینی در ارائه بهترین خدمات به شهروندان محترم عمل خواهد کرد و به نوینترین تجهیزات پزشکی مجهز خواهد شد و مجربترین پرسنل پزشکی در این بیمارستان به ارائه خدمت خواهند پرداخت.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی