تشکر و قدردانی شهروندان استان بصره از آستان قدس حسینی جهت افتتاح مرکز درمانی مبتلایان به اوتیسم

همزمان با افتتاح سه پروژه بزرگ آستان قدس حسینی در استان بصره توسط متولی شرعی آستان قدس حسینی، شهروندان آن استان مراتب شکر و تقدیر خود را از مرجعیت عالی دینی و متولی شرعی آستان قدس حسینی اعلام نمودند. 

آقای حسین علی، یکی از شهروندان استان بصره در گفتگو با خبرنگار حرم اظهار داشت: تمامی ساکنان شهر بصره از آستان قدس حسینی و هر شخصی که به فکر این شهر مظلوم و محروم بوده است، تشکر می کنیم. پروژه درمانی کودکان مبتلا به اوتیسم یکی از پروژه های بسیار مهم و مورد نیاز این استان است. 

وی افزود: دیگر بدون نیاز به مراجعه به متخصصان خارج از کشور، می توانیم کودکان مبتلای خود را در این مرکز درمان کنیم. 

پدر یکی از فرزندان متبلا به اوتیسم در استان بصره نیز اظهار داشت: قبل از افتتاح این مرکز، برای مراجعه به مراکز رفتار درمانی برای فرزند خود بسیار سختی می کشیدیم و هزینه های آن نیز بالا بود، اکنون که مرکز درمانی مبتلایان به اوتیسم وابسته به آستان قدس حسینی در استان بصره افتتاح شده است، امیدواری خود را به دست آورده ایم. 

و ادامه داد: از مرجعیت عالی و نماینده ایشان و آستان قدس حسینی که این اقدام را انجام دادند، تشکر و قدردانی می نماییم. 

لازم به ذکر است که شیخ عبدالمهدی کربلایی نماینده مرجعیت عالی در چند روز گذشته، طی سخنرانی افتتاحیه این مرکز، اجرای کمپین رایگان کودکان مبتلا به اوتیسم در استان بصره را برای مدت یک سال اعلام نمود.

پیوست ها