آغاز مرحله دوم پروژه زیرگذر صحن العقیله حضرت زینب (سلام الله علیها) همزمان با آغاز سال میلادی جدید

بخش پروژه های فنی و مهندسی آستان قدس حسینی از زمان آغاز مرحله دوم پروژه زیرگذر صحن العقیله حضرت زینب (سلام الله علیها) خبر داد. 

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ مهندس حسین رضا مهدی در این خصوص اظهار داشت: همزمان با آغاز سال میلادی جدید مرحله دوم پروژه زیرگذر که از خیابان شهدا تا انتهای خیابان باب القبله معروف به خیابان کتابخانه مرکزیه می باشد؛ آغاز خواهد شد. 

وی افزود: پس از بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که وجود این زیرگذر در زیارتهای میلیونی حائز اهمیت است و طبق برنامه های گذشته قرار بر این بود که این زیرگذر از خیابان شهدا تا مزار ابی الفهد الحلی وسط خیابان باب القبله به طول هفتصد و پنجاه متر احداث گردد اما اکنون طبق برنامه جدید به طول هزار و دویست و پنجاه متر خواهد رسید. 

مسئول بخش فنی و مهندسی آستان قدس حسینی ادامه داد: آستان قدس حسینی برنامه های آینده خود را در قالب مرحله سوم برنامه ریزی نموده است و این زیر گذر در مرحله آتی به منطقه حی الحسین (علیه السلام) یعنی خیابان منتهی به جاده نجف اشرف متصل خواهد یافت.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی