تشکر و قدردانی ذینفعان از پروژه مسکونی الثقلین در استان بصره ویژه مستضعفان

از مرجعیت عالی و همچنین از شیخ عبدالمهدی کربلایی تشکر و قدردانی می نماییم که به فکر مستضعفان این کشور هستند.

همچنین از آستان قدس حسینی که پروژه های ویژه ایتام و مستضعفان را اجرا می نمایند؛ تشکر می نماییم.

از مرجعیت عالی و از متولی شرعی آستان قدس حسینی تشکر و قدردانی می نماییم. الحمدلله الان دارای مسکن شدم و یک سرپناه دارم. 

خوشحالی فرزندان یتیم من وصف نشدنی است. خدا مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی را حفظ نماید.

پیوست ها