برگزیدن بیمارستان درمان سرطان وارث الانبیاء به عنوان مرکز معتبر آموزشی اخذ بورد بین المللی فیزیک پزشکی

بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آستان قدس حسینی اعلام کرد که بیمارستان تخصصی درمان سرطان وارث الانبیاء، به عنوان اولین مرکز آموزشی برای اخذ بورد بین المللی فیزیک پزشکی معتبر در عراق معرفی شده است.

 دکتر حیدر العابدی رئیس این بخش در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: پس از بازدید یک تیم ارزیاب از آمریکا، هند و آفریقای جنوبی از بیمارستان تخصصی درمان سرطان وارث الانبیاء، آن را به عنوان یک مرکز معتبر آموزشی برای اخذ بورد بین المللی فیزیک پزشکی معرفی کرد. 

وی توضیح داد: این بیمارستان اولین مرکز آموزشی معتبر در عراق برای اخذ این مدرک خواهد بود و به پزشکان عراقی اجازه می‌دهد تا بدون سفر به خارج از کشور این مدرک تخصصی مهم را دریافت کنند.

تیم ارزیابی خارجی با دیدن قابلیتها و تجهیزات مدرنی که در این بیمارستان گنجانده شده است، به این نتیجه رسیدند که امکان آموزش با کیفیت بالا برای افرادی که مایل به اخذ بورد بین المللی فیزیک پزشکی هستند، فراهم است.

شایان ذکر است که بیمارستان زین العابدین (علیه السلام) وابسته به آستان قدس حسینی در سال 2021 برای برگزاری اولین آزمون دکترای پزشکی اخذ بورد کشورهای عربی در عراق انتخاب شد.

پیوست ها