کسب رتبه سوم دانشگاه وارث الانبیاء وابسته به آستان قدس حسینی در رتبه بندی جهانی گرین متریک

دانشگاه وارث الانبیاء (علیه السلام) وابسته به آستان قدس حسینی در رده بندی جهانی گرین متریک رتبه سوم را در بین دانشگاه های خصوصی عراق کسب کرد.

رئیس بخش رسانه و روابط عمومی دانشگاه دکتر محمد جمال لطیف در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: با تلاش ریاست دانشگاه وارث الانبیاء (علیه السلام) دانشگاه ما در سطح دانشگاه‌های خصوصی رتبه سوم و در سطح دانشگاه‌های دولتی و خصوصی عراق رتبه دوازدهم و در رتبه بندی جهانی گرین متریک در سطح دانشگاه‌های بین‌المللی رتبه چهارصد و چهارم را به خود اختصاص داد.

وی تصریح کرد: این دستاورد پس از پیگیری دقیق و مستمر الزامات این رتبه بندی و تکمیل کامل آن به ویژه برای دستیابی و بهبود اهداف توسعه پایدار و تشویق ابتکارات زیست محیطی و نوآوری های پایدار حاصل شد.

شایان ذکر است که دانشگاه وارث الانبیاء (علیه السّلام) قبلاً در رتبه بندی بین المللی و منطقه ای حائز رتبه گردیده بود و آخرین آنها اخذ اعتبار از مؤسسه بین‌المللی آکادمیک انگلستانASIC بود.

پیوست ها