شرکت بانوی حافظ قرآن آستان قدس حسینی دارای رتبه اول مسابقات کشوری عراق در مسابقات بین المللی ماه مبارک رمضان اردن

ساره رحیم جبار یکی از حافظان قران کریم در بخش تبلیغات دینی بانوان آستان قدس حسینی پس از کسب رتبه نخست در ششمین دوره مسابقات کشوری که در مرکز ملی علوم قرآنی در اوقاف شیعیان عراق با همکاری دار القرآن کریم آستان قدس حسینی برگزار شد، خود را برای حضور در مسابقات بین المللی که در ماه مبارک رمضان در کشور اردن برگزار می شود؛ آماده می کند.

وی افزود: با شرکت در ششمین دوره مسابقات کشوری که در مرکز ملی علوم قرآنی در اوقاف شیعیان عراق با همکاری دارالقرآن کریم آستان قدس حسینی برگزار شد و کسب مقام نخست، باید به نمایندگی کشور عراق و آستان قدس حسینی در مسابقات بین المللی که در ماه مبارک رمضان در کشور اردن برگزار می شود؛ شرکت کنم.

شایان ذکر است ششمین دوره مسابقات سراسری بانوان توسط مرکز ملی علوم قرآنی در اداره اوقاف شیعیان و با همکاری دارالقرآن کریم آستان قدس حسینی برگزار شد که در آن بیست و پنج دختر از حافظان قرآن کریم از تمامی استانهای کشور به رقابت پرداختند.

پیوست ها