برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی برای بیش از نود مدرسه توسط آستان قدس حسینی

علی مکی العصامی مسئول شعبه فعالیتهای عمومی در آستان قدس حسینی در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: هدف از اجرای این برنامه ها القای هویت ملی و فرهنگی در ذهن دانش آموزان مدارس دولتی و غیردولتی در سراسر استان کربلا بود. در این طرح بیش از نود مدرسه علاوه بر مدارس وابسته به حرم مطهر حسینی و مدارس ایتام شرکت کردند. 

وی افزود: هر دانش آموز در این دوره ها تقریباً در شانزده تا هجده سخنرانی حضور پیدا می کند که باعث تقویت و القای ارزشها در آنان می شود.

پیوست ها